Årsmelding for Sokn Vel sesongen 2015/2016

Årsmelding for Sokn Vel sesongen 2015/2016
Protokoll for årsmøte i Sokn Vel 2016

Styret for 2015/2016 har bestått av følgende:

 • Leder: Odd Magne Valstad
 • Nestleder/kasserer: Tor Einarson
 • Sekretær: Britt Ingrid Abrahamsen
 • Styremedl. : Helen Meyerhoff,
 • Styremedl. : Per Engen
 • Valgkomite: Tom Malmin
 • Valgkomite: Astrid Johannessen

Årsmøte:
Dette er det 9. årsmøte siden starten på velforeningen.

Styremøter:
Styret har hatt 3 styremøter i perioden. I tillegg har vi hatt en del uformelle møter. Mesteparten har gått i planlegging av aktiviteter på campingplassen.
Styret har også dette året jobbet for gode samarbeidsformer mellom grunneier og campere (medlemmene). Eiger har vært tilstede på styremøter de er blitt innkalt til. De fleste sakene til styret har vært sosiale aktiviteter, velferdsaktiviteter. Vi har også levert inn forslag på utelys utbedring på hele plassen.

Medlemsmøte:
Det er blitt gjennomført 1 medlemsmøte i perioden. Dette møtet ble gjennomført hos Tommy`s kjøkken like etter årsmøte i 2015.

Aktiviteter:

Påsken:
Velforeningen kjøpte inn påskeegg som ble gjemt rundt på campingplassen. Etter om å lenge ble alle eggene funnet av barna som hadde delt seg inn i lag.

St. Hans:
Også i år hadde vi St. Hans feiring med grilling og leker for store og små. Per, de små barna og Elias båten koste seg med småturer i havnen, mens de fleste andre aktiviteter ble gjennomført ved fotballbanen. Nytt for året var et stort hoppeslott for anledningen. Dette syntes barna var kjekt. Vår egen DJ Tor Olav Brueland spilte opp til dans foran hoppeslottet og noen av oss fikk vrikket litt på bena også. Vi grillet, hadde masse aktiviteter for barna. For de store guttene var nok dagens høydepunkt fotballkamp mellom barn og voksne ledet av den spinngalne dommeren Oddi. I år fikk vi også tent bålet og alle var storfornøyde. Deretter ble det årlig fest hos Tommy med musikk og dans.

Tommy`s Kjøkken 5 års jubilum og rebusløp :
Tommy´s kjøkken feiret 5 års jubileum i år. I den anledning arrangerte velforeningen et rebusløp. Vi laget flere poster rundt på campingplassen. Postene var beregnet for barn, mens noen poster var godt med voksnes hjelp også. Alle som ville delta var velkomne og deltakerne ble oppdelt i lag. Tommys `s kjøkken delte ut T-skjorter til alle som ble med på rebusløp. Mellom 20 – 30 deltakeren stilte opp. Dette var en flott aktivitet for nye campere å bli kjent, og skape nettverk . Rebusløpet ble avsluttet hos Tommy`s Kjøkken med pølse grilling , kake spising og premieutdeling.

Dugnader:
Det ble gjort masse godt arbeid også i år. Flere små dugnader er også gjennomført når noe trengs. Takk til alle som har stilt opp.

Medlemskap:
Det har i perioden vært 133 medlemmer. Også denne sesongen har grunneier Geir Steine satt et krav at alle campere skal være medlem av velforeningen. Derfor er medlemskontingenten lagt under årlig leie. Velforeningen får overført medlemskontingentpengene 2 ganger pr år som utgjør kr 13 300,- .

Planer for sesongen:

 • Medlemsmøte
 • Medlemsinfo på internett/facebook
 • Dugnad
 • St. Hans feiring
 • Sommerfest
 • Rebusløp
 • Temdadag _ Sjøvett for barn/ungdom på Sokn som ferdes i båt
 • Aktiviteter for barn
 • Innkjøp og drift av hoppepute
 • Fremme saker og info for en trygg og trivelig sesong på Sokn
 • Sosialt samvær

Takk til alle som har bidratt både på dugnad og sosiale aktiviteter.
Styret takker for samarbeidet i året som har vært og ønsker alle campere en ny trivelig og trygg sesong på Sokn Camping og Marina.

Hilsen
Styret

Protokoll for årsmøte i Sokn Vel 2016