Årsmøte 2016

Det innkalles til årsmøte for medlemmer i Sokn Vel.
Lørdag 26.3.2016 (påskeaften) kl. 12.00 hos Tommy`s kjøkken.

Etter årsmøte blir det medlemsmøte.

Saker til årsmøtet må meldes styrets medlemmer (se under) skriftlig innen torsdag 24.mars.

Agenda

  • Åpning av møtet
  • Valg av møteleder, referent og tellekorps
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Valg
  • Innkomne saker
  • Årsmøtet avsluttes

Kontaktpersoner i styret:
Odd Magne Valstad mob. 41280966/odd.magne.valstad@lyse.net
Per Engen 90588510/51423875 / p.engen@online.no
Britt Ingrid Abrahamsen 913 95 243  /britt.ingrid.abrahamsen@norskluftambulanse.no
Helen Meyerhoff 408 75 646/ helen.m.meyerhoff@lyse.net