Årsmøte + medlemsmøte i Sokn Vel

Hei Prøver igjen.
Det blir årsmøte i Sokn Vel lørdag 30.3.13 kl. 1100 på Sokn, Tommy`s kjøkken. Etter årsmøte blir det medlemsmøte.
Vi tar imot innkomne saker frem til fredag kveld. Agenda for årsmøte er :
Åpning av mötet, valg av møteleder, referent og tellekorps. Årsmelding, regnskap, valg, innkomne saker. Deretter medlemsmøte.

Hilsen
Sokn Vel
Styret