Oppføringer av Velforeningen

Årsmøte + medlemsmøte i Sokn Vel

Hei Prøver igjen. Det blir årsmøte i Sokn Vel lørdag 30.3.13 kl. 1100 på Sokn, Tommy`s kjøkken. Etter årsmøte blir det medlemsmøte. Vi tar imot innkomne saker frem til fredag kveld. Agenda for årsmøte er : Åpning av mötet, valg av møteleder, referent og tellekorps. Årsmelding, regnskap, valg, innkomne saker. Deretter medlemsmøte. Hilsen Sokn Vel […]

Hjertestarter på Sokn

Hjertestarteren blir ikke hengt ut i skapet og operativ før vi får litt mer plussgrader. I vinter er den blitt oppbevart hos Geir og Sissel Steine på Sokn. Kommer ny info når den blir hengt i skapet utenfor toalettene.

Hjertestarter på plass

Fra i dag fredag 11. mai 2012, har Sokn Camping og Marina egen hjertestarter i området til enhver tid. Det er ikke besluttet enda best egnet oppbevaringsted, men kommer info om dette og varslingsplaner så raskt vi har dette på plass. Foreløpig er hjertestarter + skap  hos styret i velforeningen, plassert hos leder Per Engen.  17 […]

Status “byggesaker”

Her kommer en n kort status på ”byggesaker”. Ref. da til advokatbrevet med tilhørende frister. Mange av dere har henvendt seg til oss om status og evt. Når Norconsult , altså den branntekniske rådgiveren, skulle går rundt og befare  parsellene. Dette er gjort, men Norconsult ønsket ikke gå rundt på alle parsellene. Norconsult gikk sammen med […]

Invitasjon Årsmøte 2012

Årsmøte i Sokn Velforening avholdes lørdag 7 april kl. 1100 hos Tommy`s kjøkken. Alle er hjertelig velkomne, men kun en person pr. parsell pga plass. Se vedlagte invitasjon Årsmøte 2012