Vi har nå noen ledige båtplasser tilgjengelig:

Årsleie:
4M bredde (7M utrigger): 8 800,- pr år (mulighet for strøm)
3M bredde (7M utrigger): 6 600,- pr. år

Det foreligger også et innskudd på Kr 10 000,- Det er et rente og avdragsfritt engangsbeløp som tilbakebetales ved oppsigelse av båtplassen.

Månedsleie: (uten depositum)
4M bredde (7M utrigger): 1200,- pr. mnd (mulighet for strøm)
4M bredde (7M utrigger): 900,- pr. mnd

Vi har i tillegg også en langsliggende plass egnet for båter opp til 50 fot. Pris for denne er kr 15 000,- pr. år / 1 800 pr. mnd (denne plassen har mulighet for strøm)