Vi har nå noen ledige båtplasser tilgjengelig:

4M bredde (7M utrigger): 8 800,- pr år.

Det foreligger også et innskudd på Kr 10 000,- Det er et rente og avdragsfritt engangsbeløp som tilbakebetales ved oppsigelse av båtplassen