Vi har nå noen ledige båtplasser tilgjengelig:

3M bredde (7M utrigger): 6 600,- pr år.
5M bredde (10M utrigger): 12 500,- pr år.

Det foreligger også et innskudd på Kr 10 000,- Det er et rente og avdragsfritt engangsbeløp som tilbakebetales ved oppsigelse av båtplassen