Vi har nå noen ledige båtplasser:

3  meter bredde, 7 meter utrigger: 6 600,- pr år
4 meter bredde, 7 meter utrigger: 8 800,- pr år

Det foreligger også et innskudd på kr 10 000,- Det er et rente og avdragsfritt engangsbeløp som tilbakebetales ved oppsigelse av båtplass

Interessert? Ta kontakt med post@sokncamping.no eller ring 529 72 750

Nå er det mulig å betale for opphold med bobil, campingvogn, båt og telt direkte på nett. Gå til betal.sokncamping.no neste gang du besøker oss.

Velg om du trenger strøm, antall døgn og fyll ut registreringskjema så er oppholdet ditt betalt.

Vi minner om at dette ikke er en tjeneste for reservering av plass, men for betaling av plass når du har ankommet.

Akkurat nå er det mulig å betale med kort og kredittkort, og snart blir det også mulig å betale med Vipps

I 2017 justeres prisene for ordinære vognplasser opp med ca 5% og båtplasser opp ca 10%. På grunn av at flere og flere nå har en ekstra tom vognplass i tillegg til ordinær plass blir vi også nødt til å øke prisen på dette. Pris for en tom plass økes fra 4 000/5 000,- til 7 700,-uavhenging om det er vanlig vognplass eller stor vognplass.

Nytt for 2017 er også nye priser for de som benytter vognen som fast bopel. Dette vil gjelder leietakere som bruker vogn til formål som faller inn under definisjonen av enten primærbolig eller sekundærbolig. Det vil si alt annet bruk enn det som faller inn under definisjonen av “Fritidsbolig” (bolig man ikke har som fast bopel, men brukes i rekreasjonsøyemed)

Pris for “varig opphold” vil bli på kr 23 980 pr år. Dette tilsvarer 2 000 kr pr. mnd. De det gjelder vil motta faktura halvårlig på kr 11 990 ,-

Prisendringer:

2016 2017
Vognplass, vanlig 9,350 9,900
Vognplass, stor 10,450 11,000
Vognplass, varig opphold 23,980
Ekstra vognplass 4,000 7,700
Strøm pr. kWh 1.19 1.5
Båtplass (breddemeter), 7m utrigger 2,000 2,200
Båtplass (breddemeter), 9m utrigger 2,500 2,500
Båtplass (breddemeter), 10m utrigger 2,200 2,500

Containerene er kun for husholdnings-søppel, ikke store ting som stoler, bord, plenklipper, materialer osv. Ting som ikke får plass i en vanlig bærepose hører ikke hjemme i containeren. Det er helt uakseptabelt at avfall som ikke er egnet for container bare blir hensatt utenfor containeren.  

20160601_124003

El-artikler kan leveres hos El-Kjeden rett ved Kiwi på Mosterøy.

Rennesøy kommune har en betjent miljøstasjon på Hausken som er åpen hver tirsdag kl 13:30 – 17:30. Stasjonen tar i mot følgende avfallstyper:

 • Hvitevarer
 • Elektrisk
 • Farlig avfall
 • Småbatterier
 • Bilbatterier
 • PCB-vinduer – isolerglassruter produsert mellom 1965-1975.
 • Klorparafinerte isolerglassruter produsert mellom 1975-1990.
 • Hageavfall

Kommunen har også fire ubetjente miljøstasjoner; Vikevåg, Østhusvik, Sokn og Finnesand (ikke tekstiler). Disse består av stående kontainere hvor man selv sorterer avfallet.  Stasjonene tar i mot følgende avfallstyper:

 • Glass og metall (ikke keramikk, porselen, bildeler, gryter)
 • Tekstiler (brukbare plagg)

For tømming av andre typer avfall, eller utenom åpningstidene må en av IVAR sine gjenvinningstasjoner brukes

Noen har kanskje lagt merke til at leieprisen på vognplass har økt noe i 2016. Dette skyldes at fra 1. Januar 2016 så ble den reduserte merverdiavgiftssatsen på 8 prosent økt til 10 prosent.

Nye priser for vognplass og båtplass, gjeldende fra 1. januar 2015. Gamle priser i parentes

Fast vognplass:
(Pris er inklusiv 8% MVA)

 • Campingvogn: 9180,- pr. år (7560,-)
 • Husvogn: 10 260,- pr. år (8640,-)

Fast båtplass

 • Kr 2200,- pr. breddemeter pr. år med 10 meter utrigger (1760,-)
 • Kr 2500,- pr. breddemeter pr. år med 9meter utrigger (1925,-)
 • Kr 2000,- pr. breddemeter pr. år med 7meter utrigger (1650,-)

Etter utsendelse av brev i Januar så har det kommet inn endel spørsmål. Med denne saken håper vi å dekke det de fleste områdene det er kommet spørsmål rundt.

Kravet vi har fått fra brannvesen er altså at det skal være en 3 meter sone mellom hver tomt og at det av byggverk som måtte være innenfor denne sonen ikke kan ha en høyde på over 50 cm. Dvs at hvis du har en terrasse (under 50 cm høy) med et rekkverk eller levegg som står helt inntil tomtegrensen så kan ikke noe som helst del av den terrassen overstige 50 cm. Dette høydekravet blir da typisk gjeldende for rekkverk eller levegg. Alternativer for et slikt tilfelle er enten å fjerne/kutte rekkverk eller levegg slik at totalhøyde ikke overstiger 50 cm ELLER å korte inn terrassen slik at avstand til tomtegrense er 1,5 m eller mer.

Bildet nedenfor viser et typisk eksempel. De oransje strekene viser tomtegrensen, og den røde sonen viser 1,5m området hvor det ikke er tillatt med byggverk som har en høyde på over 50 cm.

eksempel

Vi har ikke kapasitet til å måle opp hver enkelt plass eller å komme med detaljert informasjon om hva som må gjøres i hvert tilfelle så det er litt opp til leietaker å måle opp og sørge for at avstandskravene blir møtt.