Bålpanne/Åpen ild

Det er ikke tillatt med åpen ild på vognplass (også i bålpanne). Foruten brannfare så blir også røyken fra dette veldig fort ubehagelig for naboer. Grilling med kull (også i bålpanne) er tillatt.

Åpen campingplass

I samråd med smittvernoverlege i Stavanger kommune har vi bestemt at campingplassen kan åpnes (med noen forbehold) Fellesfasiliteter som toaletter, dusj og vaskerom holdes stengt. Møteplasser som grillhytte og gapahuk vil også bli stengt. Fotballbane, hoppepute holdes stengt. Det bør ikke være mer enn 5 personer samlet i gruppe. Dette gjelder ikke personer som lever […]

Forbud mot opphold på fritidseiendom

Forbudet mot opphold på fritidseiendom har nå tredd i kraft og vi må forholde oss til det. Forbudet gjelder i utgangspunktet bare fritidseiendom i annen kommune men for å unngå måtte vise bort gjester fra Randaberg og Sandnes, og fremdeles ta imot gjester fra Stavanger velger vi å stenge campingplassen inntil forbudet er opphevet. Forbudet […]

Tiltak i forbindelse med korona-virus

Fellestoaletter, dusj/garderobe og vaskerom stenges fra fredag 13 mars kl 15:00 og holdes stengt i 14 dager. Dette medfører at gjester i bobil/vogn/telt uten toalett ikke kan benytte campingplassen. Det gjelder også gjester som har campingvogn stående fast uten toalett. Grunnen til dette er utfordringer knyttet til smittevern på fellestoalett og dusj/garderobe. Grillhytte vil også […]

Endring av fakturadato

I 2020 flytter vi alle innbetalingsdatoer for vognplass fra å være spredt over hele året til å være fordelt på 4 datoer gjennom året. Dersom du nå f.eks betaler leien 4 mars vil ny innbetalingsdato bli 1 februar. Se komplett tabell under for når din nye dato blir Januar, februar, mars: 1 februar April, mai, […]

Ny byggteknisk forskrift for campingplasser

Som noen kanskje har fått med seg så er det foreslått en rekke endringer i TEK17 § 11-6 som nå er sendt ut på høring. Hele høringsnotatet kan leses her De viktigste punktene omhandler nye avstands-, høyde og arealkrav for campingenheter. Begrepet campingenhet utvides, og omfatter nå alle typer campingenheter: campingvogner, husvogner/villavogner, “spikertelt”, plattinger, levegger […]

Plassreservering

Nå er det omsider mulig å forhåndsreservere plass til bobil hos oss. Dette gjør du ved å gå til https://sokncamping.no/plassreservasjon/ Prisen pr døgn er lik som ved ordinær betaling, men vi tar kr 100,- i reservasjonskostnad (uavhengig av antall døgn) da prosessen med å holde av og markere plasser innebærer endel manuelt arbeid. Plassen må […]

Prisendring 2019

Byggeveileder for Sokn Camping

Dette dokumentet inneholder regler og veiledning for alt byggverk som oppføres på parseller hos Sokn Camping. Brytes noen av reglene i denne veilederen må det regnes med at byggverket rives. Er du i tvil om reglene? Ta kontakt før du setter i gang arbeidet. Last ned PDF-versjon av byggeveilederen her Branntekniske avstandskrav Det skal være […]

Opprydding av småbåter og båt-traller

Vi ønsker en liten opprydding av alle båtene som ligger i opplag på land, samt båt-trallene helt innerst i havnen. Dette er både på grunn av estetiske hensyn, samt at vi i større grad ønsker å bruke dette område til parkering. Mellom April og September vil dette ikke være anledning til å bruke dette område for […]