Viktig informasjon til alle med vognplass

I disse dager blir det sendt ut et brev til alle som har fast vognplass på Sokn Camping hvor det oppfordres til at hver enkelt tar en vurdering på om det finnes noe bebygning eller annet på sin plass/campingparsell som strider mot reglenene. Fristen for å rette opp i forhold som strider mot reglementet er […]

Prisjustering av vognplass

Fra og med 1 Januar 2012 så økes prisene for faste helårsvognplasser med Kr. 1000,- Nye priser pr. år blir: Vanlig plass: 7000,- (+ 8% MVA) Husvogn: 8000,- (+ 8% MVA)