Årsmøte + medlemsmøte i Sokn Vel

Hei Prøver igjen. Det blir årsmøte i Sokn Vel lørdag 30.3.13 kl. 1100 på Sokn, Tommy`s kjøkken. Etter årsmøte blir det medlemsmøte. Vi tar imot innkomne saker frem til fredag kveld. Agenda for årsmøte er : Åpning av mötet, valg av møteleder, referent og tellekorps. Årsmelding, regnskap, valg, innkomne saker. Deretter medlemsmøte. Hilsen Sokn Vel […]

Hjertestarter på Sokn

Hjertestarteren blir ikke hengt ut i skapet og operativ før vi får litt mer plussgrader. I vinter er den blitt oppbevart hos Geir og Sissel Steine på Sokn. Kommer ny info når den blir hengt i skapet utenfor toalettene.

Invitasjon til temakveld vedr. byggverk og brannfare

Rennesøy kommune ønsker i samarbeid med Brannvesenet Sør Rogaland IKS og eier av Sokn Camping v/Geir Steine å få ryddet opp i diverse byggverk som er på Sokn Camping. Program Sokn camping v/advokat Ove Landa. – Innledning Rennesøy kommune v/byggesaksbehandler Unni W. W. Høivik Hva er søknadspliktig? Hva er unntatt? Eksempler på hva som kan godkjennes […]

Viktig informasjon til alle med vognplass

I disse dager blir det sendt ut et brev til alle som har fast vognplass på Sokn Camping hvor det oppfordres til at hver enkelt tar en vurdering på om det finnes noe bebygning eller annet på sin plass/campingparsell som strider mot reglenene. Fristen for å rette opp i forhold som strider mot reglementet er […]

Prisjustering av vognplass

Fra og med 1 Januar 2012 så økes prisene for faste helårsvognplasser med Kr. 1000,- Nye priser pr. år blir: Vanlig plass: 7000,- (+ 8% MVA) Husvogn: 8000,- (+ 8% MVA)