Årsmelding for Sokn Vel sesongen 2015/2016
Protokoll for årsmøte i Sokn Vel 2016

Styret for 2015/2016 har bestått av følgende:

 • Leder: Odd Magne Valstad
 • Nestleder/kasserer: Tor Einarson
 • Sekretær: Britt Ingrid Abrahamsen
 • Styremedl. : Helen Meyerhoff,
 • Styremedl. : Per Engen
 • Valgkomite: Tom Malmin
 • Valgkomite: Astrid Johannessen

Årsmøte:
Dette er det 9. årsmøte siden starten på velforeningen.

Styremøter:
Styret har hatt 3 styremøter i perioden. I tillegg har vi hatt en del uformelle møter. Mesteparten har gått i planlegging av aktiviteter på campingplassen.
Styret har også dette året jobbet for gode samarbeidsformer mellom grunneier og campere (medlemmene). Eiger har vært tilstede på styremøter de er blitt innkalt til. De fleste sakene til styret har vært sosiale aktiviteter, velferdsaktiviteter. Vi har også levert inn forslag på utelys utbedring på hele plassen.

Medlemsmøte:
Det er blitt gjennomført 1 medlemsmøte i perioden. Dette møtet ble gjennomført hos Tommy`s kjøkken like etter årsmøte i 2015.

Aktiviteter:

Påsken:
Velforeningen kjøpte inn påskeegg som ble gjemt rundt på campingplassen. Etter om å lenge ble alle eggene funnet av barna som hadde delt seg inn i lag.

St. Hans:
Også i år hadde vi St. Hans feiring med grilling og leker for store og små. Per, de små barna og Elias båten koste seg med småturer i havnen, mens de fleste andre aktiviteter ble gjennomført ved fotballbanen. Nytt for året var et stort hoppeslott for anledningen. Dette syntes barna var kjekt. Vår egen DJ Tor Olav Brueland spilte opp til dans foran hoppeslottet og noen av oss fikk vrikket litt på bena også. Vi grillet, hadde masse aktiviteter for barna. For de store guttene var nok dagens høydepunkt fotballkamp mellom barn og voksne ledet av den spinngalne dommeren Oddi. I år fikk vi også tent bålet og alle var storfornøyde. Deretter ble det årlig fest hos Tommy med musikk og dans.

Tommy`s Kjøkken 5 års jubilum og rebusløp :
Tommy´s kjøkken feiret 5 års jubileum i år. I den anledning arrangerte velforeningen et rebusløp. Vi laget flere poster rundt på campingplassen. Postene var beregnet for barn, mens noen poster var godt med voksnes hjelp også. Alle som ville delta var velkomne og deltakerne ble oppdelt i lag. Tommys `s kjøkken delte ut T-skjorter til alle som ble med på rebusløp. Mellom 20 – 30 deltakeren stilte opp. Dette var en flott aktivitet for nye campere å bli kjent, og skape nettverk . Rebusløpet ble avsluttet hos Tommy`s Kjøkken med pølse grilling , kake spising og premieutdeling.

Dugnader:
Det ble gjort masse godt arbeid også i år. Flere små dugnader er også gjennomført når noe trengs. Takk til alle som har stilt opp.

Medlemskap:
Det har i perioden vært 133 medlemmer. Også denne sesongen har grunneier Geir Steine satt et krav at alle campere skal være medlem av velforeningen. Derfor er medlemskontingenten lagt under årlig leie. Velforeningen får overført medlemskontingentpengene 2 ganger pr år som utgjør kr 13 300,- .

Planer for sesongen:

 • Medlemsmøte
 • Medlemsinfo på internett/facebook
 • Dugnad
 • St. Hans feiring
 • Sommerfest
 • Rebusløp
 • Temdadag _ Sjøvett for barn/ungdom på Sokn som ferdes i båt
 • Aktiviteter for barn
 • Innkjøp og drift av hoppepute
 • Fremme saker og info for en trygg og trivelig sesong på Sokn
 • Sosialt samvær

Takk til alle som har bidratt både på dugnad og sosiale aktiviteter.
Styret takker for samarbeidet i året som har vært og ønsker alle campere en ny trivelig og trygg sesong på Sokn Camping og Marina.

Hilsen
Styret

Protokoll for årsmøte i Sokn Vel 2016

Det innkalles til årsmøte for medlemmer i Sokn Vel.
Lørdag 26.3.2016 (påskeaften) kl. 12.00 hos Tommy`s kjøkken.

Etter årsmøte blir det medlemsmøte.

Saker til årsmøtet må meldes styrets medlemmer (se under) skriftlig innen torsdag 24.mars.

Agenda

 • Åpning av møtet
 • Valg av møteleder, referent og tellekorps
 • Årsmelding
 • Regnskap
 • Valg
 • Innkomne saker
 • Årsmøtet avsluttes

Kontaktpersoner i styret:
Odd Magne Valstad mob. 41280966/odd.magne.valstad@lyse.net
Per Engen 90588510/51423875 / p.engen@online.no
Britt Ingrid Abrahamsen 913 95 243  /britt.ingrid.abrahamsen@norskluftambulanse.no
Helen Meyerhoff 408 75 646/ helen.m.meyerhoff@lyse.net

Årsmøte for Sokn Vel ble gjennomført lørdag 4.4.2015 kl 12:00

Protokoll fra årsmøte er tilgjengelig her: Protokoll Sokn Vel 2015

Fra i dag fredag 11. mai 2012, har Sokn Camping og Marina egen hjertestarter i området til enhver tid.

Det er ikke besluttet enda best egnet oppbevaringsted, men kommer info om dette og varslingsplaner så raskt vi har dette på plass. Foreløpig er hjertestarter + skap  hos styret i velforeningen, plassert hos leder Per Engen.  17 mai helgen, vil Britt Ingrid har øvingsutstyr hos Tommy`s kjøkken og vi diskuterer plassering og beredskap rundt dette. ST hans helgen vil det også være øvingsutstyr på Sokn for de som lurer på hvordan dette fungerer. Vi har foreløpig ikke satt opp noe kurs. Vi ønsker i første omgang å kartlegge hvor mange som har kurs gjennom jobb/frivillige lag.

Alle som ønsker å stå på en beredskapsliste/eller ringe liste hvis noen får brystsmerter på Sokn sender mail med navn/parsellnr/mob/ til bia@snla.no  Så vil dere bli satt på ei liste som etterhvert henges opp ved siden av hjertestarteren,e vt. deles ut til parsellene. Det blir også etterhvert opprettet en mailgruppe for disse personene, hvor dere vil få faglig informasjon/oppdateringer/muligheter for trening etterhvert.  Men husk det skal allikevel alltid  ringes så raskt som mulig  113 ved sterke brystsmerter og hvis en person faller om og ikke puster normalt.

Håper på en trygg sesong og at vi ikke får bruk for hjertestarteren annet enn å trene og være forberedt for camperne.

Hilsen Velforeningen

Her kommer en n kort status på ”byggesaker”. Ref. da til advokatbrevet med tilhørende frister.

Mange av dere har henvendt seg til oss om status og evt. Når Norconsult , altså den branntekniske rådgiveren, skulle går rundt og befare  parsellene. Dette er gjort, men Norconsult ønsket ikke gå rundt på alle parsellene. Norconsult gikk sammen med leder av velforeningen, og det  ble kun foretatt en rask befaring på en halv time. Norconsult har jobbet med saken og oversendt oss et forbedringsforslag. I tillegg har deler av velforeningen samt Geir Steine hatt møte med Norconsult nylig.

Status pr dag dato er at  vi jobber videre med Norconsult sine forslag. Dette er i hovedsak forslag på bedre branntiltak, brannvegger, seriekoblet røykvarslere og bedre tilgang til slukke apparater, samt dele inn områder i brannsoner.

MERK: Det betyr  at vi kjøper oss litt tid. Advokatbrevet med tilhørende forbedringsfrister er lagt på is. J

Vi må nå lage en plan som sendes ut når den foreligger, samt gå i et samarbeid med Geir Steine, Rennesøy kommune og Brannvesenet. Vi gjør oppmerksom på at vi i denne omgangen jobber mest med å få brannsikkerheten tilfredstillende. Det kan allikevel være at noen parselleiere får beskjed om å forbedre bygg på parsellene sine. Detter går da mer på at boder/uterom er for høye, er lukket igjen osv. som en må søke kommunen om.

Håper dette var litt god og forståelsesfull  informasjon. Men ta gjerne kontakt hvis noe nå er uklart for dere

Medlemsmøte 2012

Referat fra første medlemsmøte i 2012.

Årsmøte i Sokn Velforening avholdes lørdag 7 april kl. 1100 hos Tommy`s kjøkken. Alle er hjertelig velkomne, men kun en person pr. parsell pga plass. Se vedlagte invitasjon

Årsmøte 2012