Årsmelding for Sokn Vel sesongen 2015/2016

Årsmelding for Sokn Vel sesongen 2015/2016 Protokoll for årsmøte i Sokn Vel 2016 Styret for 2015/2016 har bestått av følgende: Leder: Odd Magne Valstad Nestleder/kasserer: Tor Einarson Sekretær: Britt Ingrid Abrahamsen Styremedl. : Helen Meyerhoff, Styremedl. : Per Engen Valgkomite: Tom Malmin Valgkomite: Astrid Johannessen Årsmøte: Dette er det 9. årsmøte siden starten på velforeningen. […]

Årsmøte 2016

Det innkalles til årsmøte for medlemmer i Sokn Vel. Lørdag 26.3.2016 (påskeaften) kl. 12.00 hos Tommy`s kjøkken. Etter årsmøte blir det medlemsmøte. Saker til årsmøtet må meldes styrets medlemmer (se under) skriftlig innen torsdag 24.mars. Agenda Åpning av møtet Valg av møteleder, referent og tellekorps Årsmelding Regnskap Valg Innkomne saker Årsmøtet avsluttes Kontaktpersoner i styret: […]

Protokoll for årsmøte i Sokn Vel

Årsmøte for Sokn Vel ble gjennomført lørdag 4.4.2015 kl 12:00 Protokoll fra årsmøte er tilgjengelig her: Protokoll Sokn Vel 2015

Hjertestarter på plass

Fra i dag fredag 11. mai 2012, har Sokn Camping og Marina egen hjertestarter i området til enhver tid. Det er ikke besluttet enda best egnet oppbevaringsted, men kommer info om dette og varslingsplaner så raskt vi har dette på plass. Foreløpig er hjertestarter + skap  hos styret i velforeningen, plassert hos leder Per Engen.  17 […]

Status “byggesaker”

Her kommer en n kort status på ”byggesaker”. Ref. da til advokatbrevet med tilhørende frister. Mange av dere har henvendt seg til oss om status og evt. Når Norconsult , altså den branntekniske rådgiveren, skulle går rundt og befare  parsellene. Dette er gjort, men Norconsult ønsket ikke gå rundt på alle parsellene. Norconsult gikk sammen med […]

Referat fra medlemsmøte 2012

Medlemsmøte 2012 Referat fra første medlemsmøte i 2012.

Protokoll årsmøte 2012

Protokoll for årsmøte i Sokn Vel 2012 Her finner du protokollen for årsmøte i Sokn vel 2012

Årsrapport Sokn Vel 2011

Årsmelding for Sokn Vel sesongen 2012 Her finner du årsmeldingen for Sokn Vel sesongen 2011/2012

Styret i Sokn Vel 2012/2013

Styret i Sokn Vel 2012

Invitasjon Årsmøte 2012

Årsmøte i Sokn Velforening avholdes lørdag 7 april kl. 1100 hos Tommy`s kjøkken. Alle er hjertelig velkomne, men kun en person pr. parsell pga plass. Se vedlagte invitasjon Årsmøte 2012