Endring av fakturadato

I 2020 flytter vi alle innbetalingsdatoer for vognplass fra å være spredt over hele året til å være fordelt på 4 datoer gjennom året.

Dersom du nå f.eks betaler leien 4 mars vil ny innbetalingsdato bli 1 februar. Se komplett tabell under for når din nye dato blir

Januar, februar, mars: 1 februar
April, mai, juni: 1 mai
Juli, august, september: 1 august
Oktober, november, desember: 1 november

Innbetalingsbeløpet i 2020 vil derfor bli noe justert (enten litt lavere eller litt høyere basert på hvor mye datoen forskyves.