Hjertestarter på plass

Fra i dag fredag 11. mai 2012, har Sokn Camping og Marina egen hjertestarter i området til enhver tid.

Det er ikke besluttet enda best egnet oppbevaringsted, men kommer info om dette og varslingsplaner så raskt vi har dette på plass. Foreløpig er hjertestarter + skap  hos styret i velforeningen, plassert hos leder Per Engen.  17 mai helgen, vil Britt Ingrid har øvingsutstyr hos Tommy`s kjøkken og vi diskuterer plassering og beredskap rundt dette. ST hans helgen vil det også være øvingsutstyr på Sokn for de som lurer på hvordan dette fungerer. Vi har foreløpig ikke satt opp noe kurs. Vi ønsker i første omgang å kartlegge hvor mange som har kurs gjennom jobb/frivillige lag.

Alle som ønsker å stå på en beredskapsliste/eller ringe liste hvis noen får brystsmerter på Sokn sender mail med navn/parsellnr/mob/ til bia@snla.no  Så vil dere bli satt på ei liste som etterhvert henges opp ved siden av hjertestarteren,e vt. deles ut til parsellene. Det blir også etterhvert opprettet en mailgruppe for disse personene, hvor dere vil få faglig informasjon/oppdateringer/muligheter for trening etterhvert.  Men husk det skal allikevel alltid  ringes så raskt som mulig  113 ved sterke brystsmerter og hvis en person faller om og ikke puster normalt.

Håper på en trygg sesong og at vi ikke får bruk for hjertestarteren annet enn å trene og være forberedt for camperne.

Hilsen Velforeningen