Viktig informasjon til alle med vognplass

I disse dager blir det sendt ut et brev til alle som har fast vognplass på Sokn Camping hvor det oppfordres til at hver enkelt tar en vurdering på om det finnes noe bebygning eller annet på sin plass/campingparsell som strider mot reglenene.

Fristen for å rette opp i forhold som strider mot reglementet er satt til 1 Mai.

Brevet kan lastes ned her