Invitasjon Årsmøte 2012

Årsmøte i Sokn Velforening avholdes lørdag 7 april kl. 1100 hos Tommy`s kjøkken. Alle er hjertelig velkomne, men kun en person pr. parsell pga plass. Se vedlagte invitasjon

Årsmøte 2012