Invitasjon til temakveld vedr. byggverk og brannfare

Rennesøy kommune ønsker i samarbeid med Brannvesenet Sør Rogaland IKS og eier av Sokn Camping v/Geir Steine å få ryddet opp i diverse byggverk som er på Sokn Camping.

Program

Sokn camping v/advokat Ove Landa. – Innledning

Rennesøy kommune v/byggesaksbehandler Unni W. W. Høivik

  • Hva er søknadspliktig?
  • Hva er unntatt?
  • Eksempler på hva som kan godkjennes etter plan og bygningsloven Eksempler på hva som ikke kan godkjennes etter plan- og bygningsloven

Brannvesenet Sør Rogaland IKS v/Rune Håland. – Brannrisiko

Det er ønskelig at spørsmål sendes inn på forhånd, slik at vi kan forberede gode svar. Det vil ellers bli anledning til å stille spørsmål på slutten av møtet.

I utgangspunktet blir møtet holdt på Rennesøy kommunehus, men dersom det blir stor deltakelse, må vi finne ett annet lokale. Det bes derfor om en påmelding.

Påmeldingsfrist: 13.03.2012