Ledige båtplasser

Vi har nå noen ledige båtplasser:

3  meter bredde, 7 meter utrigger: 6 600,- pr år
4 meter bredde, 7 meter utrigger: 8 800,- pr år

Det foreligger også et innskudd på kr 10 000,- Det er et rente og avdragsfritt engangsbeløp som tilbakebetales ved oppsigelse av båtplass

Interessert? Ta kontakt med post@sokncamping.no eller ring 529 72 750