Ny byggteknisk forskrift for campingplasser

Som noen kanskje har fått med seg så er det foreslått en rekke endringer i TEK17 § 11-6 som nå er sendt ut på høring. Hele høringsnotatet kan leses her

De viktigste punktene omhandler nye avstands-, høyde og arealkrav for campingenheter.

  • Begrepet campingenhet utvides, og omfatter nå alle typer campingenheter: campingvogner, husvogner/villavogner, “spikertelt”, plattinger, levegger og alle “tilleggskonstruksjoner”
  • Det skal være et generelt krav om 4,0 meter avstand mellom campingenheter
  • Største tillatte areal for campingenheter er 75 kvadratmeter
  • Campingenheten skal ikke på noe punkt være høyere enn 3,50 meter
  • Alle typer terrasser og plattinger vil inngå som del av campingenheten, uavhengig av areal og høyde over bakken.

Endringene foreslås å tre i kraft allerede 01.07.2019

De mest relevante endringene for Sokn Camping sin del er at minimumsavstand mellom campingenheter økes fra 3 til 4 meter, og at selv byggverk/terrasse/platting med høyde på 50cm eller lavere omfattes av de nye forskriftene. Foreløpig forholder vi oss til dagens regelverk, men vi kan ikke utelukke at forslaget passerer og trer i kraft som foreslått den 1 juli 2019.

Vi mener at ensidig fokus på avstandsregler ikke blir riktig og skulle ønske at fokus ble flyttet over til strengere krav om varsling slik vi foreslår i vår nye reguleringsplan. Det er likevel slik at dette muligens blir en realitet og vi ber alle ta hensyn til dette under bygging eller planlegging i tiden frem til endringene blir avklart.