Forbud mot opphold på fritidseiendom

Forbudet mot opphold på fritidseiendom har nå tredd i kraft og vi må forholde oss til det. Forbudet gjelder i utgangspunktet bare fritidseiendom i annen kommune men for å unngå måtte vise bort gjester fra Randaberg og Sandnes, og fremdeles ta imot gjester fra Stavanger velger vi å stenge campingplassen inntil forbudet er opphevet. Forbudet […]

Tiltak i forbindelse med korona-virus

Fellestoaletter, dusj/garderobe og vaskerom stenges fra fredag 13 mars kl 15:00 og holdes stengt i 14 dager. Dette medfører at gjester i bobil/vogn/telt uten toalett ikke kan benytte campingplassen. Det gjelder også gjester som har campingvogn stående fast uten toalett. Grunnen til dette er utfordringer knyttet til smittevern på fellestoalett og dusj/garderobe. Grillhytte vil også […]

Endring av fakturadato

I 2020 flytter vi alle innbetalingsdatoer for vognplass fra å være spredt over hele året til å være fordelt på 4 datoer gjennom året. Dersom du nå f.eks betaler leien 4 mars vil ny innbetalingsdato bli 1 februar. Se komplett tabell under for når din nye dato blir Januar, februar, mars: 1 februar April, mai, […]

Ny byggteknisk forskrift for campingplasser

Som noen kanskje har fått med seg så er det foreslått en rekke endringer i TEK17 § 11-6 som nå er sendt ut på høring. Hele høringsnotatet kan leses her De viktigste punktene omhandler nye avstands-, høyde og arealkrav for campingenheter. Begrepet campingenhet utvides, og omfatter nå alle typer campingenheter: campingvogner, husvogner/villavogner, “spikertelt”, plattinger, levegger […]

Plassreservering

Nå er det omsider mulig å forhåndsreservere plass til bobil hos oss. Dette gjør du ved å gå til https://sokncamping.no/plassreservasjon/ Prisen pr døgn er lik som ved ordinær betaling, men vi tar kr 100,- i reservasjonskostnad (uavhengig av antall døgn) da prosessen med å holde av og markere plasser innebærer endel manuelt arbeid. Plassen må […]

Prisendring 2019

Ledige båtplasser

Vi har nå noen ledige båtplasser: 3  meter bredde, 7 meter utrigger: 6 600,- pr år 4 meter bredde, 7 meter utrigger: 8 800,- pr år Det foreligger også et innskudd på kr 10 000,- Det er et rente og avdragsfritt engangsbeløp som tilbakebetales ved oppsigelse av båtplass Interessert? Ta kontakt med post@sokncamping.no eller ring […]

Byggeveileder for Sokn Camping

Dette dokumentet inneholder regler og veiledning for alt byggverk som oppføres på parseller hos Sokn Camping. Brytes noen av reglene i denne veilederen må det regnes med at byggverket rives. Er du i tvil om reglene? Ta kontakt før du setter i gang arbeidet. Last ned PDF-versjon av byggeveilederen her Branntekniske avstandskrav Det skal være […]

Ny betalingsmulighet for korttidsopphold

Nå er det mulig å betale for opphold med bobil, campingvogn, båt og telt direkte på nett. Gå til betal.sokncamping.no neste gang du besøker oss. Velg om du trenger strøm, antall døgn og fyll ut registreringskjema så er oppholdet ditt betalt. Vi minner om at dette ikke er en tjeneste for reservering av plass, men for […]

Prisendring i 2017

I 2017 justeres prisene for ordinære vognplasser opp med ca 5% og båtplasser opp ca 10%. På grunn av at flere og flere nå har en ekstra tom vognplass i tillegg til ordinær plass blir vi også nødt til å øke prisen på dette. Pris for en tom plass økes fra 4 000/5 000,- til […]