Vi har nå noen ledige båtplasser:

3  meter bredde, 7 meter utrigger: 6 600,- pr år
4 meter bredde, 7 meter utrigger: 8 800,- pr år

Det foreligger også et innskudd på kr 10 000,- Det er et rente og avdragsfritt engangsbeløp som tilbakebetales ved oppsigelse av båtplass

Interessert? Ta kontakt med post@sokncamping.no eller ring 529 72 750

Dette dokumentet inneholder regler og veiledning for alt byggverk som oppføres på parseller hos Sokn Camping. Brytes noen av reglene i denne veilederen må det regnes med at byggverket rives. Er du i tvil om reglene? Ta kontakt før du setter i gang arbeidet.

Last ned PDF-versjon av byggeveilederen her

Branntekniske avstandskrav
Det skal være en 3 meter sone mellom alle parseller. Denne sonen skal fungere som en brannsone. Dette gjelder både ovenfor, ved siden og nedenfor parsellen. I denne brannsonen er det tillatt å ha terrasse, men ingen deler av terrassen må overstige 50 cm.

Sonen som hver enkelt må forholde seg til er den rødstripete sonen (brannsonen) i illustrasjonen nedenfor. Det må være 1,5m til nabotomt målt fra siden og 3 meter til nabotomt på nedsiden.

Branntekniske avstandskrav er gjeldene for alle faste installasjoner med høyde som overstiger 50 cm. Dette gjelder også campingvognen.

Tretelt
Definisjonen av et tretelt er en trekonstruksjon med 4 (eller 3, hvis tretelt er bygget inntil vogn) vegger som er konstruert for varig opphold. Det er ikke under noen omstendigheter tillatt å bygge tretelt. Dersom du har et eksisterende tretelt er det heller ikke tillatt å utvide dette. Hvis eksisterende tretelt har behov for utbedring anbefaler vi på det sterkeste at du heller anskaffer et Isocamp fortelt.

Isocamp
Oppsett av Isocamp er tillatt men som alt annet byggverk er det krav om å sende inn en søknad. Maksimal størrelse på Isocamp er 25 m²

Branntekniske avstandskrav er gjeldene for Isocamp. Det betyr at det skal være minst 3 meter mellom Isocamp og nærmeste byggverk på nabotomt (som har en høyde på over 0,5 meter). Dersom Iscoamp grenser mot ikke utbygd areal på nabotomt er det mulig å bygge nærmere enn 1,5m inn mot nabotomt, men dette må avklares med nabo og du er heller ikke sikret at en eventuell ny nabo tillater det.

Hagestue / «levegg med tak»
Definisjonen på hagestue / «levegg med tak» er et selvstendig byggverk med tak, og med minimum én side som er åpen. Den kan bestå av maksimalt to vegger, og mønehøyde må ikke overskride høyde på vogn eller isocamp. Der det passer kan den plasseres slik at side på vogn eller isocamp utgjør en tredje vegg.

Maksimal størrelse (takflate) på hagestue / «levegg med tak» er 12 m² pr. parsell.


Området markert i rødt illustrerer brannsonen hvor det ikke er tillatt med byggverk med høyde på over 0,50 cm

Bod
Oppsett av bod er tillatt. Maksimal størrelse er 3 m². Høyde kan ikke overstige høyde på vogn. Brannktekniske avstandskrav er gjeldene og søknad må sendes inn før bygging kan startes.

Terrasse
Bygging av terrasse på barmark er tillatt og krever ikke søknad. Terasse som er forhøyet og ligger mer enn 50 cm over terrenget må ha 3 meter avstand til byggverk (med høyde over 50 cm) på nabotomt.

Levegg
Definisjonen av levegg er en tett skjerm / konstruksjon som skal hindre innsyn, skjerme mot støy, vind, lyd eller lignende. Maksimal høyde på levegg er 1.8 meter. Levegg over 1.8 meter må ha en avstand til nedre nabogrense på minimum 3 meter og 1.5 meter til sidegrensen.

Vann og avløp
Det er kun husvogntomter på felt 2 som har innlagt vann og avløp. All tilkobling til vann og avløp utover dette kan ikke godkjennes av Sokn Camping.

Byggeperioder
Snekring og annen byggeaktivitet er kun tillatt på hverdager mellom 09.00 – 19.00. I skoleferie-perioden i juni, juli og august (21 juni til 18 august i 2017) er det ikke tillatt med snekring og/eller annen byggeaktivitet på parsellene. Når bygging har blitt startet skal prosjektet gjennomføres så raskt som mulig.

Estetikk
Leietaker har et ansvar om å holde alt byggverk i tre vedlike. Slitte, falleferdige byggverk er ikke tillatt og leietaker vil få pålegg om å utbedre, eller å rive.

Byggesøknad
Før arbeid startes skal det sendnes inn en byggesøknad. Denne sendes til post@sokncamping.no og må inneholde følgende:

• Beskrivelse av byggverk.
• Målsatte tegninger som viser fasade og snitt
• Oversiktskart som viser hvor på parsellen det skal bygges.

Vi kan på forhånd varsle om at det vil vist nulltoleranse for tiltak som startes eller settes opp uten nødvendig søknad og tillatelse, samt tiltak som bryter med noen av reglene som er spesifisert i denne veilederen.

Blir ikke reglementet følgt må byggverket rives og i grove tilfeller kan det resultere i oppsigelse av leiekontrakt.

Nå er det mulig å betale for opphold med bobil, campingvogn, båt og telt direkte på nett. Gå til betal.sokncamping.no neste gang du besøker oss.

Velg om du trenger strøm, antall døgn og fyll ut registreringskjema så er oppholdet ditt betalt.

Vi minner om at dette ikke er en tjeneste for reservering av plass, men for betaling av plass når du har ankommet.

Akkurat nå er det mulig å betale med kort og kredittkort, og snart blir det også mulig å betale med Vipps

I 2017 justeres prisene for ordinære vognplasser opp med ca 5% og båtplasser opp ca 10%. På grunn av at flere og flere nå har en ekstra tom vognplass i tillegg til ordinær plass blir vi også nødt til å øke prisen på dette. Pris for en tom plass økes fra 4 000/5 000,- til 7 700,-uavhenging om det er vanlig vognplass eller stor vognplass.

Nytt for 2017 er også nye priser for de som benytter vognen som fast bopel. Dette vil gjelder leietakere som bruker vogn til formål som faller inn under definisjonen av enten primærbolig eller sekundærbolig. Det vil si alt annet bruk enn det som faller inn under definisjonen av “Fritidsbolig” (bolig man ikke har som fast bopel, men brukes i rekreasjonsøyemed)

Pris for “varig opphold” vil bli på kr 23 980 pr år. Dette tilsvarer 2 000 kr pr. mnd. De det gjelder vil motta faktura halvårlig på kr 11 990 ,-

Prisendringer:

20162017
Vognplass, vanlig9,3509,900
Vognplass, stor10,45011,000
Vognplass, varig opphold23,980
Ekstra vognplass4,0007,700
Strøm pr. kWh1.191.5
Båtplass (breddemeter), 7m utrigger2,0002,200
Båtplass (breddemeter), 9m utrigger2,5002,500
Båtplass (breddemeter), 10m utrigger2,2002,500

Containerene er kun for husholdnings-søppel, ikke store ting som stoler, bord, plenklipper, materialer osv. Ting som ikke får plass i en vanlig bærepose hører ikke hjemme i containeren. Det er helt uakseptabelt at avfall som ikke er egnet for container bare blir hensatt utenfor containeren.  

20160601_124003

El-artikler kan leveres hos El-Kjeden rett ved Kiwi på Mosterøy.

Rennesøy kommune har en betjent miljøstasjon på Hausken som er åpen hver tirsdag kl 13:30 – 17:30. Stasjonen tar i mot følgende avfallstyper:

 • Hvitevarer
 • Elektrisk
 • Farlig avfall
 • Småbatterier
 • Bilbatterier
 • PCB-vinduer – isolerglassruter produsert mellom 1965-1975.
 • Klorparafinerte isolerglassruter produsert mellom 1975-1990.
 • Hageavfall

Kommunen har også fire ubetjente miljøstasjoner; Vikevåg, Østhusvik, Sokn og Finnesand (ikke tekstiler). Disse består av stående kontainere hvor man selv sorterer avfallet.  Stasjonene tar i mot følgende avfallstyper:

 • Glass og metall (ikke keramikk, porselen, bildeler, gryter)
 • Tekstiler (brukbare plagg)

For tømming av andre typer avfall, eller utenom åpningstidene må en av IVAR sine gjenvinningstasjoner brukes

Årsmelding for Sokn Vel sesongen 2015/2016
Protokoll for årsmøte i Sokn Vel 2016

Styret for 2015/2016 har bestått av følgende:

 • Leder: Odd Magne Valstad
 • Nestleder/kasserer: Tor Einarson
 • Sekretær: Britt Ingrid Abrahamsen
 • Styremedl. : Helen Meyerhoff,
 • Styremedl. : Per Engen
 • Valgkomite: Tom Malmin
 • Valgkomite: Astrid Johannessen

Årsmøte:
Dette er det 9. årsmøte siden starten på velforeningen.

Styremøter:
Styret har hatt 3 styremøter i perioden. I tillegg har vi hatt en del uformelle møter. Mesteparten har gått i planlegging av aktiviteter på campingplassen.
Styret har også dette året jobbet for gode samarbeidsformer mellom grunneier og campere (medlemmene). Eiger har vært tilstede på styremøter de er blitt innkalt til. De fleste sakene til styret har vært sosiale aktiviteter, velferdsaktiviteter. Vi har også levert inn forslag på utelys utbedring på hele plassen.

Medlemsmøte:
Det er blitt gjennomført 1 medlemsmøte i perioden. Dette møtet ble gjennomført hos Tommy`s kjøkken like etter årsmøte i 2015.

Aktiviteter:

Påsken:
Velforeningen kjøpte inn påskeegg som ble gjemt rundt på campingplassen. Etter om å lenge ble alle eggene funnet av barna som hadde delt seg inn i lag.

St. Hans:
Også i år hadde vi St. Hans feiring med grilling og leker for store og små. Per, de små barna og Elias båten koste seg med småturer i havnen, mens de fleste andre aktiviteter ble gjennomført ved fotballbanen. Nytt for året var et stort hoppeslott for anledningen. Dette syntes barna var kjekt. Vår egen DJ Tor Olav Brueland spilte opp til dans foran hoppeslottet og noen av oss fikk vrikket litt på bena også. Vi grillet, hadde masse aktiviteter for barna. For de store guttene var nok dagens høydepunkt fotballkamp mellom barn og voksne ledet av den spinngalne dommeren Oddi. I år fikk vi også tent bålet og alle var storfornøyde. Deretter ble det årlig fest hos Tommy med musikk og dans.

Tommy`s Kjøkken 5 års jubilum og rebusløp :
Tommy´s kjøkken feiret 5 års jubileum i år. I den anledning arrangerte velforeningen et rebusløp. Vi laget flere poster rundt på campingplassen. Postene var beregnet for barn, mens noen poster var godt med voksnes hjelp også. Alle som ville delta var velkomne og deltakerne ble oppdelt i lag. Tommys `s kjøkken delte ut T-skjorter til alle som ble med på rebusløp. Mellom 20 – 30 deltakeren stilte opp. Dette var en flott aktivitet for nye campere å bli kjent, og skape nettverk . Rebusløpet ble avsluttet hos Tommy`s Kjøkken med pølse grilling , kake spising og premieutdeling.

Dugnader:
Det ble gjort masse godt arbeid også i år. Flere små dugnader er også gjennomført når noe trengs. Takk til alle som har stilt opp.

Medlemskap:
Det har i perioden vært 133 medlemmer. Også denne sesongen har grunneier Geir Steine satt et krav at alle campere skal være medlem av velforeningen. Derfor er medlemskontingenten lagt under årlig leie. Velforeningen får overført medlemskontingentpengene 2 ganger pr år som utgjør kr 13 300,- .

Planer for sesongen:

 • Medlemsmøte
 • Medlemsinfo på internett/facebook
 • Dugnad
 • St. Hans feiring
 • Sommerfest
 • Rebusløp
 • Temdadag _ Sjøvett for barn/ungdom på Sokn som ferdes i båt
 • Aktiviteter for barn
 • Innkjøp og drift av hoppepute
 • Fremme saker og info for en trygg og trivelig sesong på Sokn
 • Sosialt samvær

Takk til alle som har bidratt både på dugnad og sosiale aktiviteter.
Styret takker for samarbeidet i året som har vært og ønsker alle campere en ny trivelig og trygg sesong på Sokn Camping og Marina.

Hilsen
Styret

Protokoll for årsmøte i Sokn Vel 2016

Det innkalles til årsmøte for medlemmer i Sokn Vel.
Lørdag 26.3.2016 (påskeaften) kl. 12.00 hos Tommy`s kjøkken.

Etter årsmøte blir det medlemsmøte.

Saker til årsmøtet må meldes styrets medlemmer (se under) skriftlig innen torsdag 24.mars.

Agenda

 • Åpning av møtet
 • Valg av møteleder, referent og tellekorps
 • Årsmelding
 • Regnskap
 • Valg
 • Innkomne saker
 • Årsmøtet avsluttes

Kontaktpersoner i styret:
Odd Magne Valstad mob. 41280966/odd.magne.valstad@lyse.net
Per Engen 90588510/51423875 / p.engen@online.no
Britt Ingrid Abrahamsen 913 95 243  /britt.ingrid.abrahamsen@norskluftambulanse.no
Helen Meyerhoff 408 75 646/ helen.m.meyerhoff@lyse.net

Noen har kanskje lagt merke til at leieprisen på vognplass har økt noe i 2016. Dette skyldes at fra 1. Januar 2016 så ble den reduserte merverdiavgiftssatsen på 8 prosent økt til 10 prosent.

Årsmøte for Sokn Vel ble gjennomført lørdag 4.4.2015 kl 12:00

Protokoll fra årsmøte er tilgjengelig her: Protokoll Sokn Vel 2015