Styret i Sokn Vel

Her finner du styre i Velforeningen Styret2010

Protokoll årsmøte 2011

Her finner du protokollen for årsmøte 2011 Protokoll for årsmøte i Sokn Vel

Invitasjon til temakveld vedr. byggverk og brannfare

Rennesøy kommune ønsker i samarbeid med Brannvesenet Sør Rogaland IKS og eier av Sokn Camping v/Geir Steine å få ryddet opp i diverse byggverk som er på Sokn Camping. Program Sokn camping v/advokat Ove Landa. – Innledning Rennesøy kommune v/byggesaksbehandler Unni W. W. Høivik Hva er søknadspliktig? Hva er unntatt? Eksempler på hva som kan godkjennes […]

Viktig informasjon til alle med vognplass

I disse dager blir det sendt ut et brev til alle som har fast vognplass på Sokn Camping hvor det oppfordres til at hver enkelt tar en vurdering på om det finnes noe bebygning eller annet på sin plass/campingparsell som strider mot reglenene. Fristen for å rette opp i forhold som strider mot reglementet er […]

Prisjustering av vognplass

Fra og med 1 Januar 2012 så økes prisene for faste helårsvognplasser med Kr. 1000,- Nye priser pr. år blir: Vanlig plass: 7000,- (+ 8% MVA) Husvogn: 8000,- (+ 8% MVA)