Økning i merverdiavgift

Noen har kanskje lagt merke til at leieprisen på vognplass har økt noe i 2016. Dette skyldes at fra 1. Januar 2016 så ble den reduserte merverdiavgiftssatsen på 8 prosent økt til 10 prosent.