Oppklaringer ang. avstandskrav

Etter utsendelse av brev i Januar så har det kommet inn endel spørsmål. Med denne saken håper vi å dekke det de fleste områdene det er kommet spørsmål rundt.

Kravet vi har fått fra brannvesen er altså at det skal være en 3 meter sone mellom hver tomt og at det av byggverk som måtte være innenfor denne sonen ikke kan ha en høyde på over 50 cm. Dvs at hvis du har en terrasse (under 50 cm høy) med et rekkverk eller levegg som står helt inntil tomtegrensen så kan ikke noe som helst del av den terrassen overstige 50 cm. Dette høydekravet blir da typisk gjeldende for rekkverk eller levegg. Alternativer for et slikt tilfelle er enten å fjerne/kutte rekkverk eller levegg slik at totalhøyde ikke overstiger 50 cm ELLER å korte inn terrassen slik at avstand til tomtegrense er 1,5 m eller mer.

Bildet nedenfor viser et typisk eksempel. De oransje strekene viser tomtegrensen, og den røde sonen viser 1,5m området hvor det ikke er tillatt med byggverk som har en høyde på over 50 cm.

eksempel

Vi har ikke kapasitet til å måle opp hver enkelt plass eller å komme med detaljert informasjon om hva som må gjøres i hvert tilfelle så det er litt opp til leietaker å måle opp og sørge for at avstandskravene blir møtt.