Fra og med 1 januar 2019 vil det bli en prisjustering på leie av vognplass utover konsumprisindeks-justering. Grunnen til dette er at vi ønsker å få på plass flere servicetilbud og aktiviteter, og fortsette den generelle standardhevingen på plassen.

Vi skjønner at dette kan være en stor enkeltkostnad for noen og det vil derfor være mulig å gå fra årlig til halvårlig betaling av leie for de som ønsker det.

  • 2018
  • Vognplass
  • Husvogn
  • 2018
  • kr 10 080
  • kr 11 200
  • 2019
  • kr 12 000
  • kr 13 000

Planer framover

I sommer ble første fase av strømutbedring iverksatt – det ble lagt ny strømkabel med stor kapasitet inn til plassen. Neste fase er å øke kapasitet ut til hver strømboks, og så videre ut til hver vogn for de med behov for dette.

Parkeringsplassen kommer til å bli utvidet og litt forandret, veien til felt 1 kommer ikke lenger til å gå gjennom selve parkeringsplassen, og myke trafikanter vil få et stort bilfritt område ved bryggen å bevege seg trygt på.

Dagmark på felt 2 har fremstått noe slitt de siste årene og vil bli helt forandret i løpet av høst/vinter. Det vil bli laget oppstillingsplasser for bobil\campingvogn\telt av høy standard.

På forrige medlemsmøte med velforeningen ble det nevnt at det ikke er så mange sittegrupper tilgjengelig rundt på fellesområdene. Dette vil bli forbedret til neste år med oppsett av gapahuk og benker\sittegrupper rundt på plassen.

Det er et mål om at hver parsell skal ha god wifi-dekning – i løpet av vinteren vil dekning bli kartlagt og flere aksesspunkter vil bli installert rundt på plassen.

Ellers registrer vi at hoppeputen er utrolig populær og vil se på muligheten for å utvide med ytterligere en hoppepute/trampoline til.

I 2019 kvitter vi oss med polletter som betaling for dusj og vask. Dusjene vil fra da være gratis å bruke mens betaling for bruk av vaskemaskin/tørketrommel utføres med kort eller app.