Prisendring i 2017

I 2017 justeres prisene for ordinære vognplasser opp med ca 5% og båtplasser opp ca 10%. På grunn av at flere og flere nå har en ekstra tom vognplass i tillegg til ordinær plass blir vi også nødt til å øke prisen på dette. Pris for en tom plass økes fra 4 000/5 000,- til 7 700,-uavhenging om det er vanlig vognplass eller stor vognplass.

Nytt for 2017 er også nye priser for de som benytter vognen som fast bopel. Dette vil gjelder leietakere som bruker vogn til formål som faller inn under definisjonen av enten primærbolig eller sekundærbolig. Det vil si alt annet bruk enn det som faller inn under definisjonen av “Fritidsbolig” (bolig man ikke har som fast bopel, men brukes i rekreasjonsøyemed)

Pris for “varig opphold” vil bli på kr 23 980 pr år. Dette tilsvarer 2 000 kr pr. mnd. De det gjelder vil motta faktura halvårlig på kr 11 990 ,-

Prisendringer:

2016 2017
Vognplass, vanlig 9,350 9,900
Vognplass, stor 10,450 11,000
Vognplass, varig opphold 23,980
Ekstra vognplass 4,000 7,700
Strøm pr. kWh 1.19 1.5
Båtplass (breddemeter), 7m utrigger 2,000 2,200
Båtplass (breddemeter), 9m utrigger 2,500 2,500
Båtplass (breddemeter), 10m utrigger 2,200 2,500