Prisjustering i 2015

Nye priser for vognplass og båtplass, gjeldende fra 1. januar 2015. Gamle priser i parentes

Fast vognplass:
(Pris er inklusiv 8% MVA)

  • Campingvogn: 9180,- pr. år (7560,-)
  • Husvogn: 10 260,- pr. år (8640,-)

Fast båtplass

  • Kr 2200,- pr. breddemeter pr. år med 10 meter utrigger (1760,-)
  • Kr 2500,- pr. breddemeter pr. år med 9meter utrigger (1925,-)
  • Kr 2000,- pr. breddemeter pr. år med 7meter utrigger (1650,-)