Vognplassen

Skal holdes pen og ryddig. Området rundt vognen og terrasse skal holdes rent og fritt for diverse bygningsrester og annet rusk og rask. Plenen rundt vognen må klippes og holdes i stand. Plenklipping er ikke tillatt etter kl. 19.00 og bør unngås på Søndager. Leietaker har et ansvar om å holde alt byggverk i tre vedlike. Slitte, falleferdige byggverk er ikke tillatt og leietaker vil få pålegg om å utbedre, eller å rive. Campingvogn skal holdes vedlike og være i god stand.

Parkering

Parkering må kun skje på egen tomt eller på parkeringsplasser ved og rundt restaurant. Parkering langs vei, på gress eller oppstillingsplasser er ikke tillatt.

Lading av el-bil

Det er strengt forbudt å lade elbil ved campingvogn. Lading er kun tillatt på de to ladepunktene på parkeringsplass.

Avstandskrav

Det skal være en 4 meter sone mellom hver tomt og at det av byggverk som måtte være innenfor denne sonen kan ikke ha en høyde på over 50 cm. Dvs at hvis du har en terrasse (under 50 cm høy) med et rekkverk eller levegg som står helt inntil tomtegrensen så kan ikke noe som helst del av den terrassen overstige 50 cm. Dette høydekravet blir da typisk gjeldende for rekkverk eller levegg. Alternativer for et slikt tilfelle er enten å fjerne/kutte rekkverk eller levegg slik at totalhøyde ikke overstiger 50 cm ELLER å korte inn terrassen slik at avstand til tomtegrense er 1,5 m eller mer.

Vognsalg

Skal vognen selges, og fremdeles stå på Sokn Camping MÅ vi underrettes før vognen legges ut for salg. Det foreligger en salgsavgift på 7 % dersom plassen skal følge med vognen. Blir ikke salgsavgiften innbetalt regnes vognen som solgt uten plass, og må fjernes. Dersom vogn eller byggverk på tomt bryter avstandsreglene må dette først utbedres før vognkan selges med plass.

Velforening

Det er obligatorisk medlemskap i Sokn Camping velforening for alle parsell-leietakere på Sokn Camping. Kontingent fastsettes av velforening og faktureres sammen med årlig leiefaktura. Pr. 01.01.2019 er årlig kontingent på kr 125,-

Byggeregler

Snekring og annen byggeaktivitet er kun tillatt på hverdager mellom 09.00 – 19.00. I skoleferie-perioden i juni, juli og august er det ikke tillatt med snekring og/eller annen byggeaktivitet på parsellene. Detaljerte regler for bygging finner du i byggeveilederen.

Vann og avløp

Det er kun husvogntomter på felt 2 som har innlagt vann og avløp. All tilkobling til vann og avløp utover dette kan ikke godkjennes av oss.

Tretelt

Bygging av tretelt er ikke tillatt.

Utleie 

Videre-utleie av campingvogn eller vognplass er ikke tillatt

Varig opphold

Dersom campingvogn benyttes til varig opphold, og ikke som fritidseiendom gjelder andre priser. Varig opphold har vi valgt å definere i tilfeller der vogn benyttes mer enn 6 måneder i året. Det vil si 183 overnattinger hvert år. Årsleie for varig opphold er pr. 01.01.2020 kr 24 000,-

Hundehold

I Rennesøy kommune er det båndtvang hele året. Husk pose, og kast den i containeren.

Avfallshåndtering

Containeren er kun for husholdnings-søppel, ikke store ting som stoler, bord, plenklipper, materialer osv. Ting som ikke får plass i en vanlig bærepose hører ikke hjemme i containeren. El-artikler kan leveres hos El-Kjeden rett ved Kiwi på Mosterøy.

Rennesøy kommune har en betjent miljøstasjon på Hausken som er åpen hver tirsdag kl 13:30 – 17:30. Stasjonen tar i mot følgende avfallstyper:

  • Hvitevarer
  • Elektrisk
  • Farlig avfall
  • Småbatterier
  • Bilbatterier
  • PCB-vinduer – isolerglassruter produsert mellom 1965-1975.
  • Klorparafinerte isolerglassruter produsert mellom 1975-1990.
  • Hageavfall

Kommunen har også fire ubetjente miljøstasjoner; Vikevåg, Østhusvik, Sokn og Finnesand (ikke tekstiler). Disse består av stående kontainere hvor man selv sorterer avfallet.  Stasjonene tar i mot følgende avfallstyper:

  • Glass og metall (ikke keramikk, porselen, bildeler, gryter)
  • Tekstiler (brukbare plagg)

For tømming av andre typer avfall, eller utenom åpningstidene må en av IVAR sine gjenvinningstasjoner brukes

Ro og orden 

Det skal være ro på campingplassen etter kl. 23.00. Mellom kl 23:00 og 07:00 er det heller ikke tillatt å kjøre til/fra vognplassen. Gjentatte brudd på denne regelen kan medføre oppsigelse av leiekontrakten.

Brannsikkerhet

Alle vogner skal være utstyrt med brannslukningsapparat. (Pulverapparat, minimum 6kg) samt røykvarsler. Åpen ild (i f.eks bålpanne) er ikke tillatt.

Trær

Ingen trær skal trimmes eller toppes uten tillatelse fra Sokn Camping.