Helleristninger på Åmøy

Helleristningene på Austre Åmøy, kun noen få minutter kjøretur fra Sokn, er den største konsentrasjonen av helleristninger i Rogaland. Ristningene blir daterte til bronsealder. Feltene med helleristninger ligger på rekke og rad ved sjøkanten på sørsiden av Austre Åmøy. Noen mindre felt er også oppdaget lenger inne på øya og på nordsiden.

I alt er det registrert omkring 1200 figurer og groper. Båtfigurer dominerer, men her er også masse annet, for eksempel fotsåler, ringae tolka som solfigurer og groper. Menneske, dyr, fisk tolka som kveiter og økser, som er relativt sjeldne motiv innen bergkunsten på Vestlandet, forekommer også. En fantasieggjande ristning på feltet Åmøy IV er en menneskefigur som ser ut til å bære en fuglemaske. På Åmøy VI finnes en båtfigur som er hele 5,5 meter lang. Dette er den største båtristningen som er kjent i Norden.

Åmøy har en sentral plassering, og arkeologene tror at øya kan ha vært et kultisk samlingssted for folk på Nord-Jæren og i Boknafjordbassenget.

For mer informasjon klikk her

Bru kultursti

Langs en sti på Rennesøy kan du nå oppleve en rekke ulike kunstverk, plassert i landskapet.

Grunneierne Inger Lise og Magnus Bru har invitert Torild Wardenær, Barbro Raen Thomassen, Tori Wraanes, Jørn Rønnau og Ingrid Juell Moe til å være med på prosjektet. Klimaproblematikken vil være et underliggende tema for kunstverkene.

Horisonter og Fragmenter er et samarbeid og samspill mellom forfatter/ord og kunstner/landskapskunst. De kunstneriske grepene som gjøres i landskapet skal være stedsspesifikke og ta hensyn til omgivelsene, samtidig som de vil innføre nye elementer og gi opplevelser langs

Tekst hentet fra https://no.regionstavanger-ryfylke.com/se-og-gjore/bru-kultursti-p1034843

Utstein Kloster

Norges best bevarte middelalderkloster

Utstein kloster er Norges eneste bevarte middelalderkloster, beliggende i nydelige omgivelser på Mosterøy i Rennesøy kommune. Her hadde Harald Hårfagre sin kongsgård. I middelalderen var det kloster for augustinermunker og seinere fogdegård på 1700-tallet.

Utstein Kloster drives i dag som museum, konferansested, selskapslokaler og konsertarena. Klosteret ligger på Klosterøy i Rennesøy kommune. Det er en 30 minutters kjøretur fra Stavanger via undersjøisk tunell.

Utstein opptrer i historiske kilder allerede på 1000-tallet, og da som kongsgård for Harald Hårfagre etter slaget i Hafrsfjord i år 872.

Klosteret ble bygd fra 1260-årene, men det er mulig at noen bygningsdeler er eldre og skriver seg fra et tidligere kongsgårdanlegg. Kirken er enestående i sitt slag i Norge, med tårnet plassert midt mellom kor og skip.

Munkene tilhørte augustinerordenene. De hadde en streng disiplin med regelmessig bønn, skriftlesning og messer. Klosteret har neppe hatt mer enn 12 munker på det meste, men hadde trolig et betydelig antall tjenestefolk som stod for blant annet gårdsstell, bygningsarbeid og matlaging. Klosteret eide betydelige jordeiendommer og hadde nok inntekter til å brødfø 250 personer årlig.

Etter reformasjonen var klosteret ubebodd i lengre perioder og bygningene forfalt. Da Christopher Garmann flyttet hit i 1750 ble anlegget satt i stand, men til dels sterkt forandret. Klosterbygningene var våningshus for gården fram til begynnelsen av 1930-årene.

Kongegrav på Sokn

Merket turløype på Sokn. Det er opparbeidet parkeringsplass. Området består i dag av gressmark og småkupert kystlandskap med delvis opparbeidet turvei/traktorvei i en rundløype på rundt 1,8 kilometer. Det er flott utsikt utover landskapet og havet fra hele rundløypen og spesielt ved Soknakrossen.

Det er også fornminner i turområdet. Passer godt for barnefamilier.