Status “byggesaker”

Her kommer en n kort status på ”byggesaker”. Ref. da til advokatbrevet med tilhørende frister.

Mange av dere har henvendt seg til oss om status og evt. Når Norconsult , altså den branntekniske rådgiveren, skulle går rundt og befare  parsellene. Dette er gjort, men Norconsult ønsket ikke gå rundt på alle parsellene. Norconsult gikk sammen med leder av velforeningen, og det  ble kun foretatt en rask befaring på en halv time. Norconsult har jobbet med saken og oversendt oss et forbedringsforslag. I tillegg har deler av velforeningen samt Geir Steine hatt møte med Norconsult nylig.

Status pr dag dato er at  vi jobber videre med Norconsult sine forslag. Dette er i hovedsak forslag på bedre branntiltak, brannvegger, seriekoblet røykvarslere og bedre tilgang til slukke apparater, samt dele inn områder i brannsoner.

MERK: Det betyr  at vi kjøper oss litt tid. Advokatbrevet med tilhørende forbedringsfrister er lagt på is. J

Vi må nå lage en plan som sendes ut når den foreligger, samt gå i et samarbeid med Geir Steine, Rennesøy kommune og Brannvesenet. Vi gjør oppmerksom på at vi i denne omgangen jobber mest med å få brannsikkerheten tilfredstillende. Det kan allikevel være at noen parselleiere får beskjed om å forbedre bygg på parsellene sine. Detter går da mer på at boder/uterom er for høye, er lukket igjen osv. som en må søke kommunen om.

Håper dette var litt god og forståelsesfull  informasjon. Men ta gjerne kontakt hvis noe nå er uklart for dere