Det er sjelden at det blir frigjort tomme plasser for fastcampere, grunnen til dette er at de aller fleste selger vognen inkludert plass.
De fleste vognene som selges finner du på Finn.no