Kjøp og salg av vogn

Skal en vogn selges på Sokn Camping og det er planer om at vognen skal fortsette å stå på plassen og at ny kjøper tar over leieforholdet MÅ følgende salgsprosedyre følges:

Selger informerer Sokn Camping om at vognen skal selges og at det er planer om Selgers leieforhold hos Sokn Camping skal videreføres til ny Kjøper.

Selger og ny Kjøper bruker salgskontrakten til Sokn Camping. Der går det klart fram at 7% av kjøpesum skal betales til Sokn Camping dersom vognen fortsatt skal stå på plassen og for at leieforholdet skal bli videreført til Kjøper.

Selger og ny Kjøper bruker salgskontrakten til Sokn Camping. Der går det klart fram at 7% av kjøpesum skal betales til Sokn Camping dersom vognen fortsatt skal stå på plassen og for at leieforholdet skal bli videreført til Kjøper.

Kopi av signert salgskontrakt sendes eller leveres til Sokn Camping.

Kjøper tar kontakt med Sokn Camping for orientering om regler for overtagelse av vogn.

Etter å ha snakket med Kjøper og Selger og forutsatt at 7% av kjøpesum er blitt innbetalt vil Kjøper få anledning til å skriver kontrakt for leie av plass på Sokn Camping.

Last ned salgskontrakt her

Handlekurv