Regler korttidsbesøk

Ved ankomst

 • Parkering skal kun skje på anviste og oppmerkede plasser.
 • Opphold må betales snarest mulig etter ankomst
 • Minimumavstand mellom bobil/vogn er 3 meter.
 • Vogn/bobil skal ikke plasseres slik at den blokkerer eller stenger andre vogn/bobiler inne.
 • Å holde av plass til andre ved å plassere ut stoler og lignende er ikke tillatt.

Ro og orden

 • Det skal være ro på plassen mellom 23:00 og 07:00
 • Gjester som opptrer overstadig beruset, viser usømmelighet eller forstyrrer ro og orden, kan vises bort.

Strømtilkobling

 • Det er kun strømuttak på strømsøyler som skal brukes som strømforsyning til vogn/bobil.
 • Et uttak skal kun benyttes av én vogn/bobil. Det er ikke tillatt å fordele eller på andre måter dele uttak med andre.
 • Kabel skal være godkjent for utendørs bruk og ha et tverrsnitt på 2,5 mm2. Lengden skal ikke være lenger enn 25 meter.
 • Dersom du bruker kabeltrommel må kabel rulles helt ut ved bruk.

Avreise

 • Gråvann skal kun tømmes ut i sluk ved tømmestasjon.
 • Kast husholdningsavfall i container. Annet søppel må tas med og kastes et annet sted.

Handlekurv