Hjertestarter på Sokn

Hjertestarteren blir ikke hengt ut i skapet og operativ før vi får litt mer plussgrader. I vinter er den blitt oppbevart hos Geir og Sissel Steine på Sokn. Kommer ny info når den blir hengt i skapet utenfor toalettene.

Oppklaringer ang. avstandskrav

Etter utsendelse av brev i Januar så har det kommet inn endel spørsmål. Med denne saken håper vi å dekke det de fleste områdene det er kommet spørsmål rundt. Kravet vi har fått fra brannvesen er altså at det skal være en 3 meter sone mellom hver tomt og at det av byggverk som måtte […]

Hjertestarter på plass

Fra i dag fredag 11. mai 2012, har Sokn Camping og Marina egen hjertestarter i området til enhver tid. Det er ikke besluttet enda best egnet oppbevaringsted, men kommer info om dette og varslingsplaner så raskt vi har dette på plass. Foreløpig er hjertestarter + skap  hos styret i velforeningen, plassert hos leder Per Engen.  17 […]

Status “byggesaker”

Her kommer en n kort status på ”byggesaker”. Ref. da til advokatbrevet med tilhørende frister. Mange av dere har henvendt seg til oss om status og evt. Når Norconsult , altså den branntekniske rådgiveren, skulle går rundt og befare  parsellene. Dette er gjort, men Norconsult ønsket ikke gå rundt på alle parsellene. Norconsult gikk sammen med […]

Referat fra medlemsmøte 2012

Medlemsmøte 2012 Referat fra første medlemsmøte i 2012.

Protokoll årsmøte 2012

Protokoll for årsmøte i Sokn Vel 2012 Her finner du protokollen for årsmøte i Sokn vel 2012

Årsrapport Sokn Vel 2011

Årsmelding for Sokn Vel sesongen 2012 Her finner du årsmeldingen for Sokn Vel sesongen 2011/2012

Styret i Sokn Vel 2012/2013

Styret i Sokn Vel 2012

Invitasjon Årsmøte 2012

Årsmøte i Sokn Velforening avholdes lørdag 7 april kl. 1100 hos Tommy`s kjøkken. Alle er hjertelig velkomne, men kun en person pr. parsell pga plass. Se vedlagte invitasjon Årsmøte 2012