Båtplass

Priser pr. breddemeter

 • Årsleie
 • 7m utrigger, 3m bredde
 • 7m utrigger, 4m bredde
 • 9m utrigger, 4m bredde
 • 10m utrigger, 5m bredde
 • Årsleie
 • 7500,-
 • 10 000,-
 • 12 000,-
 • 15 000,-
 • Månedsleie
 • 1125,-
 • 1500,-
 • 1800,-
 • 2250,-

For årsleie foreligger det også et innskudd på Kr 10 000,- Det er et rente og avdragsfritt engangsbeløp som tilbakebetales ved oppsigelse av båtplass. Månedsleie har ikke innskudd.

Fast vognplass

Pris pr. år

 • Årsleie
 • Vognplass, standard
 • Vognplass, husvogn
 • Ekstra tomt
 • Årsleie
 • 18 000,-
 • 20 000,-
 • 8 000,-

Korttidsleie

Pris pr. døgn – selvbetjent betaling

 • Døgnleie vår/sommer
 • Båt
 • Bobil/Campingvogn
 • Telt
 • Døgnleie vår/sommer
 • 250,-
 • 250,-
 • 250,-