Båtplass

Priser pr. breddemeter

 • Årsleie
 • 7m utrigger, 3m bredde
 • 7m utrigger, 4m bredde
 • 9m utrigger, 4m bredde
 • 10m utrigger, 5m bredde
 • Årsleie
 • 6 600,-
 • 8 800,-
 • 10 000,-
 • 12 500,-
 • Kvartalsleie
 • 2 160,-
 • 2 880,-
 • 3 360,-
 • 4 200,-
 • Månedsleie
 • 900,-
 • 1200,-
 • 1400,-
 • 1750,-

For årsleie foreligger det også et innskudd på Kr 10 000,- Det er et rente og avdragsfritt engangsbeløp som tilbakebetales ved oppsigelse av båtplass. Kvartal og månedsleie har ikke innskudd.

Fast vognplass

Pris pr. år

 • Årsleie
 • Vognplass, standard
 • Vognplass, husvogn
 • Ekstra tomt
 • Strøm
 • Årsleie
 • 12 000,-
 • 13 000,-
 • 7 500,-
 • 1,5,- (pr kWh)

Ved “varig opphold” er årsleie for campingvogn kr 24 000. Varig opphold er tilfeller hvor campingvogn benyttes mer enn 6 måneder i løpet av året og/eller eier er uten annen bolig.

Korttidsleie

Pris pr. døgn – selvbetjent betaling

 • Døgnleie høst/vinter
 • Båt
 • Bobil/Campingvogn
 • Telt
 • Døgnleie høst/vinter
 • 250,-
 • 250,-
 • 200,-
 • Døgnleie vår/sommer
 • 250,-
 • 250,-
 • 250,-